MG Inseneribüroo OÜ 2013 Telefon: (+372) 56 607 662 E-mail: info@mgi.ee

Pakume klientidele “võtmed kätte” lahendusi

Pealeht

Viilhallid

[spetsifikatsioon]

Koormused:


Lumekoormus (EVS-EN 1991-1-3:2006+NA:2006  alapunkt 4.1(1))

Sk=1.5kN/m2

Tuulekoormus (EVS-EN 1991-1-4:2005+NA:2007 alapunkt 4.2(1))

Vb,0=21 m/s

Konstruktsioonide keskkonnaklassid:


Teraskonstruktsioonid (EVS-EN ISO 12944-5:2007)

C2/H; Sa2.5

Raudbetoonist vundamendid (EVS 814:2003)

C25/30 XC2

Raudbetoonist soklite väliskoorik

C30/37 XF1 XC4

Töö tehakse vastavalt Eestis kehtivatele projekteerimise/ehitustööde standarditele:

EVS-EN 1991-1-1:2002+NA:2002; Eurokoodeks 1: Ehituskonstruktsioonide koormused Osa 1-1: Üldkoormused. Mahukaalud, omakaalud, hoonete kasuskoormused.

EVS-EN 1991-1-3:2006+NA:2006; Eurokoodeks 1: Ehituskonstruktsioonide koormused Osa 1-3: Üldkoormused. Lumekoormus

EVS-EN 1991-1-4:2005+NA:2007; Eurokoodeks 1: Ehituskonstruktsioonide koormused Osa 1-4: Üldkoormused. Tuulekoormus

EVS-EN 1993-1-1:2005+NA:2006; Eurokoodeks 3: Teraskonstruktsioonide projekteerimine Osa 1-1: Üldreeglid ja reeglid hoonete projekteerimiseks

EVS-EN 1993-1-8:2005+NA:2006; Eurokoodeks 3: Teraskonstruktsioonide projekteerimine Osa 1-8: Liidete projekteerimine

EVS-EN1993-1-11:2006+NA:2010; Eurokoodeks 3: Teraskonstruktsioonide projekteerimine Osa 1-11: Tõmbele töötavate elementidega konstruktsioonide projekteerimine

EVS-EN 13670:2010; Betoonkonstruktsioonide ehitamine

EVS-EN 1992-1-1:2005+NA2007; Eurokoodeks 2: Betoonkonstruktsioonide projekteerimine Osa 1-1: Üldreeglid ja reeglid hoonetele

EVS-EN ISO 12944-5:2007; Värvid ja lakid. Teraskonstruktsioonide korrosioonitõrje värvkattesüsteemidega. Osa 5: Kaitsevärvkattesüsteemid

Vabariigi Valitsuse 27. Oktoobri 2004.a määrus nr 315 Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded.

Kirjeldus Spetsifikatsioon Projekteerimine Tootmine